Languages:

German Czech

Havelka Dalibor

Narodil jsem se v Praze, po maturitě na průmyslové škole jsem pracoval v Liberci a pak jsem se vrátil do Prahy, kde jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou. Po promoci jsem odjel do Heidelbergu, kde jsem 1 rok studoval. Od návratu do Čech žiji v Praze, kde pracuji jako systémový inženýr. Současně od roku 1992 pracuji jako průvodce cestovního ruchu.

Request

Popular tours

Jewish Town Walking Tour

Jewish Town Walking Tour

World War II in Prague

World War II in Prague

Karlovy Vary group trip - Monday, Wednesday, Friday and Sunday 8:45

Karlovy Vary group trip - Monday, Wednesday, Friday and Sunday 8:45

Informations about this guide

Education

Vysoká škola ekonomická

Certificates

  • PIS, 15.7.1992