Languages:

German Czech

Havelka Dalibor

Narodil jsem se v Praze, po maturitě na průmyslové škole jsem pracoval v Liberci a pak jsem se vrátil do Prahy, kde jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou. Po promoci jsem odjel do Heidelbergu, kde jsem 1 rok studoval. Od návratu do Čech žiji v Praze, kde pracuji jako systémový inženýr. Současně od roku 1992 pracuji jako průvodce cestovního ruchu.

Request

Popular tours

Old Town and New Town Walking Tour

Old Town and New Town Walking Tour

Školy - I. stupeň

Školy - I. stupeň

Prague Castle in detail

Prague Castle in detail

Informations about this guide

Education

Vysoká škola ekonomická

Certificates

  • PIS, 15.7.1992