Languages:

German Croat Serbian Czech

Deric Radislav

Dobrý den,

rád se procházím Prahou a mnohem raději s lidmi, který se zajímají o historii a kulturu. Průvodcovství mi dovoluje sdílet své znalostí s ostatními.

Request

Popular tours

PRAGUE FOR US

PRAGUE FOR US

Teplice - City of emperors and kings, a city of thousands of stories

Teplice - City of emperors and kings, a city of thousands of stories

Pilsen and Prazdroj Brewery

Pilsen and Prazdroj Brewery

Informations about this guide

Education

Fakulta politických nauk, směr novinářství

Work experience

  • Prážky hrad, Staré město a Karlův most mne inspiruji

Certificates

  • Licence Pražské informační služby