Languages:

German Croat Serbian Czech

Deric Radislav

Dobar dan,

volim da šetam Pragom ali najradije sa ljudima koji su zainteresovani za istoriju i kulturu.Posao turističkog vodiča mi dozvoljava da svoje znanje prenesem drugim ljudima.

Request

Popular tours

Terezin Memorial

Terezin Memorial

Prague Architecture

Prague Architecture

Teplice - City of emperors and kings, a city of thousands of stories

Teplice - City of emperors and kings, a city of thousands of stories

Informations about this guide

Education

Fakultet političkih nauka, novinarstvo

Work experience

  • Najviše volim Prašky zamak, Stari grad i Karlov most

Certificates

  • Dozvola praške informativne službe