Lingue:

Francese Ceco

Komasová Kateřina

Mgr. et MgA. Kateřina Komasová je ideálním průvodcem pro milovníky kultury, historie a umění. Má hluboké znalosti a dlouholetou praxi. Po studiích na Akademii múzických umění a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracuje již více než dvacet let jako profesionální průvodkyně českých a zejména francouzsky mluvících turistů. Hlavním zaměřením její práce jsou především specializované prohlídky orientované na historii, architekturu, židovské památky, osobnosti spojené s Prahou atd. dle individuálního konkrétního zájmu konkrétních klientů.

Jestliže patříte mezi turisty, kteří chtějí nejen vidět Prahu ale i poznat její skrytou duši, obraťte se na Kateřinu Komasovou. Bude pro ni potěšením rozdělit se svámi o své znalosti a lásku ke svému rodnému městu.

Poptat

Oblíbené prohlídky

Český Krumlov viaggi regolari - martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8:45

Český Krumlov viaggi regolari - martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8:45

Crociera di un'ora sul fiume Moldava

Crociera di un'ora sul fiume Moldava

Fabbrica di birra Velké Popovice con degustazione della birra

Fabbrica di birra Velké Popovice con degustazione della birra

Informace o průvodci

Vzdělání

Akademie múzických umění v Praze

MgA., Divadelní a rozhlasové umění

1979 - 1984

Univerzita Karlova v Praze, Folosofická fakulta

Mgr., Francouzský jazyk a literatura

1992 – 1996

Pracovní zkušenosti

 • průvodkyně od roku 1993
 • více jak 30 000 spokojených turistů
 • více jak 30 000 ušlých kilometrů
 • specializace:
 • historie, architektura, židovské památky, osobnosti, kulturně-politické souvislosti...

Certifikáty

 • Vzdělání v oboru průvodce cestovního ruchu:
 • 1. Průvodce pro Českou republiku
 • Kvalifikační zkouška „Průvodce cestovního ruchu“ z předmětů:
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Technika cestovního ruchu
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Aktuální splečenské dění
 • Geografie cestovního ruchu
 • Historický a kulturní vývoj na našem území
 • Problémové situace cestovního ruchu
 • Osvědčení o vykonání kvalifikační zkoušky vydala krajská zkušební komisense Institutu obchodní výchovy MOCR ČR v r. 1992
 • 2. Průvodce Prahou
 • Osvědčení o absolutoriu kurzu pro průvodce Prahou a o složení závěrečné kvalifikační zkoušky z oborů:
 • Dějiny českých zemí
 • Přehled umělecké historie se zaměřením na pražskou tématiku
 • Jednotlivá slohová období a osobnosti
 • Topografie pražských památek a turist. zajímavostí
 • Metodika průvodcovské práce
 • Licenci vydala Pražská informační služba v roce 1995
 • 3. Průvodce Pražským hradem
 • Licence vydána Správou Pražského hradu na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 1997
 • 4. Průvodce Židovským muzeem
 • Licence vydána na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 1995
 • 5. Průvodce Národní Galerií
 • Licence vydána na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 2010
 • 6.další zvyšování odb. kvalifikace:
 • Osvědčení o absolvování přednáškových cyklů:
 • Praha – křižovatka kultur
 • Příběh Pražského hradu
 • Královské a šlechtické zahrady
 • Pořadatel VŠO v Praze, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy
 • Osvědčení o absolutoriu vydáno v roce 2006
 • 7.Certifikát o absolvování workshopů pro turistické průvodce vydaný Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism ve spolupráci s PIS a Asociací průvodců ČR
 • V letech 2005, 2008 a 2009 udělen certifikát za regiony:
 • Krkonoše a český sever
 • Východní Čechy a Český ráj
 • Severozápadní Čechy a Okolí Prahy
 • Šumava a Jižní Čechy
 • Západočeské láyně a Plzeˇvnsko
 • Vysočina Jižní Morava
 • Severní Morava a Slezsko a Střední Morava
 • Jižní Morava
 • 8 Nadstavbové kurzy pro průvodce Prahou v oblasti informačních technologií…podpořené z Evropského sociálního fondu, rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy
 • Osvědčení o absolvování kurzů zaměřených na výpočetní techniku, internet a specifické znalosti průvodců vydáno v roce 2008 a 2010 Prague Inspiration s.r.o