Sprachen:

Französisch Tschechisch

Komasová Kateřina

Mgr. et MgA. Kateřina Komasová je ideálním průvodcem pro milovníky kultury, historie a umění. Má hluboké znalosti a dlouholetou praxi. Po studiích na Akademii múzických umění a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracuje již více než dvacet let jako profesionální průvodkyně českých a zejména francouzsky mluvících turistů. Hlavním zaměřením její práce jsou především specializované prohlídky orientované na historii, architekturu, židovské památky, osobnosti spojené s Prahou atd. dle individuálního konkrétního zájmu konkrétních klientů.

Jestliže patříte mezi turisty, kteří chtějí nejen vidět Prahu ale i poznat její skrytou duši, obraťte se na Kateřinu Komasovou. Bude pro ni potěšením rozdělit se svámi o své znalosti a lásku ke svému rodnému městu.

Poptat

Oblíbené prohlídky

Burg Karlštejn

Burg Karlštejn

Die große Sightseeing-Tour - das Beste von Prag

Die große Sightseeing-Tour - das Beste von Prag

Prager Burg und Kleinseite

Prager Burg und Kleinseite

Informace o průvodci

Vzdělání

Akademie múzických umění v Praze

MgA., Divadelní a rozhlasové umění

1979 - 1984

Univerzita Karlova v Praze, Folosofická fakulta

Mgr., Francouzský jazyk a literatura

1992 – 1996

Pracovní zkušenosti

 • průvodkyně od roku 1993
 • více jak 30 000 spokojených turistů
 • více jak 30 000 ušlých kilometrů
 • specializace:
 • historie, architektura, židovské památky, osobnosti, kulturně-politické souvislosti...

Certifikáty

 • Vzdělání v oboru průvodce cestovního ruchu:
 • 1. Průvodce pro Českou republiku
 • Kvalifikační zkouška „Průvodce cestovního ruchu“ z předmětů:
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Technika cestovního ruchu
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Aktuální splečenské dění
 • Geografie cestovního ruchu
 • Historický a kulturní vývoj na našem území
 • Problémové situace cestovního ruchu
 • Osvědčení o vykonání kvalifikační zkoušky vydala krajská zkušební komisense Institutu obchodní výchovy MOCR ČR v r. 1992
 • 2. Průvodce Prahou
 • Osvědčení o absolutoriu kurzu pro průvodce Prahou a o složení závěrečné kvalifikační zkoušky z oborů:
 • Dějiny českých zemí
 • Přehled umělecké historie se zaměřením na pražskou tématiku
 • Jednotlivá slohová období a osobnosti
 • Topografie pražských památek a turist. zajímavostí
 • Metodika průvodcovské práce
 • Licenci vydala Pražská informační služba v roce 1995
 • 3. Průvodce Pražským hradem
 • Licence vydána Správou Pražského hradu na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 1997
 • 4. Průvodce Židovským muzeem
 • Licence vydána na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 1995
 • 5. Průvodce Národní Galerií
 • Licence vydána na základě absolvování kursu a úspěšně složené závěrečné zkoušky v roce 2010
 • 6.další zvyšování odb. kvalifikace:
 • Osvědčení o absolvování přednáškových cyklů:
 • Praha – křižovatka kultur
 • Příběh Pražského hradu
 • Královské a šlechtické zahrady
 • Pořadatel VŠO v Praze, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy
 • Osvědčení o absolutoriu vydáno v roce 2006
 • 7.Certifikát o absolvování workshopů pro turistické průvodce vydaný Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism ve spolupráci s PIS a Asociací průvodců ČR
 • V letech 2005, 2008 a 2009 udělen certifikát za regiony:
 • Krkonoše a český sever
 • Východní Čechy a Český ráj
 • Severozápadní Čechy a Okolí Prahy
 • Šumava a Jižní Čechy
 • Západočeské láyně a Plzeˇvnsko
 • Vysočina Jižní Morava
 • Severní Morava a Slezsko a Střední Morava
 • Jižní Morava
 • 8 Nadstavbové kurzy pro průvodce Prahou v oblasti informačních technologií…podpořené z Evropského sociálního fondu, rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy
 • Osvědčení o absolvování kurzů zaměřených na výpočetní techniku, internet a specifické znalosti průvodců vydáno v roce 2008 a 2010 Prague Inspiration s.r.o